Medinddragelse af børn til PSG-måling

Forældre som henvender sig til lægen med en bekymring om, at deres barn sover dårligt eller uroligt, henvises til yderligere udredning hos Respirationscenter Vest (RCV), Aarhus Universitetshospital

RCV udfører respiratoriske- og søvnundersøgelser på både børn og voksne. Undersøgelserne foregår vha. elektroder og bælter, som patienten får på forskellige steder på kroppen (hovedet, armen og benet). Elektroderne på hovedet registrere de forskellige søvnstadier Bælterne hjælper med at undersøge, hvordan brystkassen og mavemusklerne arbejder sammen om at trække vejret. Elektroderne på benene registrerer, om der er ben bevægelser under søvnen.

IMG_20190502_091634

Vi oplever ofte, at både børn og forældre virker lidt uforberedte på, hvad det er, der skal ske under undersøgelsen og indlæggelsen.” fortæller Specialeansvarlig sygeplejerske Charlotte Kirkegaard Lorenzen. “Der er ikke ret mange forældre, der ved, hvad det betyder, at blive henvist til PSG-målingen, og de ved derfor ikke, hvad der skal ske med deres barn.

""Ved at vise filmen, håber vi, at de får et indtryk af, at undersøgelsen faktisk ikke er farlig"

RCV fik midler fra Sundhedsinnovationspuljen i Midtjylland til projektet. Projektet handler om, at få medinddraget barnet og forældre til undersøgelsen, således at de føler sig forberedt på, hvad der skal ske på en sjov og legende måde. Puljen støtter udviklingsprojekter, som skal bidrage til et mere effektivt sundhedsvæsen af høj kvalitet, og som har patienten i centrum.

I projektet er der blevet udviklet en tegnefilm, aktivitetshæfter og diplomer til børnene. Vi har forsøgt, at visualisere undersøgelsen, ved at lave nogle figurer, som går igen i filmen, aktivitetshæfterne og på diplomerne. I aktivitetshæftet har børnene mulighed for at farvelægge en figur, der har elektroderne på, og sygeplejersken kan så påsætte samme farve elektrode på barnet. Når de har fået foretaget denne undersøgelse, kan de få et diplom næste morgen, siger Anette.

Anette tilføjer: “Vi gør det, for at give patienterne en mulighed for, at vide mere om, hvad denne undersøgelse går ud på, og hvad de kan forvente. Ved at vise bl.a. filmen, håber vi, at de får et indtryk af, at undersøgelsen faktisk ikke er farlig”. 

Charlotte tilføjer: “Men det er også for at give plejepersonalet nogle redskaber til at påsætte udstyret på en legende måde, fordi det tager alligevel 30-45 minutter at få udstyret sat rigtigt på børnene. Og jo mere leg jo lettere går det oftest”.

Vi håber, at de er mere forberedte på, hvad der skal ske, når de kommer i afdelingen. Men også, at vi på en legende måde, nemmere kan få elektroderne på og at det ikke gør ondt” siger Charlotte.

Tegnefilmen kan ses på RCV’s hjemmeside. Har du spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte os.