Medinddragelse af børn til PSG-målingen

Forældre som henvender sig til lægen med en bekymring om at deres barn sover dårligt eller uroligt henvises til yderligere udredning undersøgelse hos Respirationscenter Vest på Aarhus Universitetshospital

Deres opgave er at lave søvn og respiratorisk undersøgelser på både børn og voksne (vejrtrækning og søvn).
Nogle af deres undersøgelser foregår vha. elektroder og bælter som patienten får forskellige steder på kroppen (hovedet, arm og ben). Elektroderne kan registrere hvilken form for sove niveauer man er og på hvilke tidspunkter i løbet af ens søvn cyklus. Bælterne hjælper med at undersøge hvordan brystkassen og mavemusklerne arbejder sammen om at trække vejret. Elektroderne på benene hjælper med at se om de er urolige mens de sover.

IMG_20190502_091634
personale

Både børn og forældre oplever vi tit er lidt uforberedt på hvad det er der skal ske.” fortæller Specialeansvarlig sygeplejerske Charlotte Kirkegaard. Der er ikke ret mange forældre der ved hvad det betyder at komme herned og de ved ikke hvad der skal ske med deres barn.
Projektsygeplejersken Anette Bjerregaard Alrø fra Aarhus Universitetshospital henvendte sig til en af kollegaerne fra Børn & Unge som samarbejder med Doktor Universe.
Vi vil gerne give patienterne en mulighed for at vide mere om hvad undersøgelsen hos os går ud på og hvad det er de kan forvente.” siger Anette.

"Vi gør det for at give patienterne en mulighed for at vide mere om hvad denne undersøgelse går ud på og hvad det er de kan forvente... Ved at vise det, håber vi at de får et indtryk af at undersøgelsen er faktisk ikke så farligt"

Respirationscenter Vest fik midler fra Sundhedsinnovationspuljen Midtjylland til projektet. Projektet handler om at få medinddraget forældrene og deres barn til undersøgelse, således at de føler sig forberedt på det der skal ske, med en sjov,legende måde at vise det på. Puljen støtter udviklingsprojekter som skal bidrage til et mere effektivt sundhedsvæsen af høj kvalitet, som har borgeren i centrum.

I projektet er der blevet udviklet en tegnefilm, aktivitetshæfter og diplomer til børnene. “Vi har forsøgt at visualisere undersøgelsen ved at lave nogle figurer som går igennem i aktivitetshæfterne, hvor de har påsat ledninger som børnene har mulighed for at farvelægge. Hvis det er at sygeplejersken har lyst, så kan hun vælge de samme farver. Derudover er der nogle diplomer hvor figurerne går igennem. Når de har fået foretaget denne undersøgelse kan de få et diplom næste morgen, når det er at de får det hele af og har været super dygtige til at sove med det hele natten.” Siger Projektsygeplejersken Anette Bjerregaard Alrø som er projektlederen.

Hun tilføjer: “Vi gør det for at give patienterne en mulighed for at vide mere hvad denne undersøgelse går ud på og hvad det er de kan forvente. Ved at vise det, håber vi at de får et indtryk af at undersøgelsen er faktisk ikke så farligt”. 

Charlotte tilføjer: “Men det er også for at give plejepersonalet nogle redskaber til det at få leg i at sætte alt det på, fordi det tager alligevel 30 til 45 minutter at får udstyret sat fuldstændig på børnene. Og jo mere leg man kan få, jo nemmere redskaber , der ligesom kan indgå i den her leg. Og i det her projekt om at få det på, jo nemmere er det også”.

Vi håber at de er mere forberedt på hvad der skal ske når de kommer. Men også at vi på en legende måde nemmere kan få elektroderne på. Vi vil på skrift kunne fortælle at det ikke er noget der gør ondt, at det ikke er noget der er farligt. Men vi kan ikke vise at man måske er lidt nervøs for hvad der skal ske, det kan man jo med en tegnefilm.

Tenefilmen vil ligge på Respirations Center Vests hjemmeside . Har du spørgsmål eller kommentarer er du velkommen til at kontakte os.