Min hospitalsven

Mestring af stikprocedurer

  • Distraktion under forskellige procedurer. Fx blodprøvetagning, skiftning af forbindinger, fjernelse af suturer.
  • Patienten kan spille under proceduren vha. blide håndbevægelser, men uden at berøre skærmen/stativet.
  • Håndfri løsning som ikke kræver desinficering.