IMG_20190624_094634

Danmark, Norge, USA og Latinamerika

Doktor samarbejder med hospitaler, læger og tandlæger i Danmark, Norge, USA og Latinamerika. Nogle af vores projekter støttes af fonde og donationer eller lokale samarbejdspuljer. Du er velkommen til at kontakte os hvis du vil vide mere om vores samarbejdsmodel.

På denne side kan du læse om vores udvalgte cases.

Tandpleje - Viborg Kommune

Vi samarbejder med Tandplejen på at udvikle sundhedskommunikation omkring hjemmetandpleje og tandbehandling til børn og gøre informationerne mere tilgængelige for modtagerne. 

Samarbejdet med Tandplejen i Viborg har resulteret i konceptet Tandbrikker som er puslespil der erstatter de små stykker plastiklegetøj, som børnene i dag får som belønning efter endt besøg. Puslespilene indholder også digitale spil, virtuelle figurer og fortællinger der kommunikerer og oplyser om sund tandhygiejne via animation og lyd på en sjov måde, som appellerer til børn. 

Aarhus Universitets Hospital og TrygFondens Familiehus

Sammen emd AUH og TrygFondens Familiehus har vi udviklet mobilspillet Theo og Thea på eventyr. Med spillet kommer barnet på eventyr med bamserne Theo og Thea, som er doneret af TrygFonden og som udleveres i Familiehuset. Spillet motiverer, aktiverer og registrerer fysisk aktivitet hos børn vha. af Augmented Reality (AR). Baggrunden for projektet var i første omgang af at lave en delvist overdækket sti fra Familiehuset til Børn og Unge AUH, idet flere familier i en undersøgelse giver udtryk for at det er et stort ønske. Ideen blev videreudviklet i forhold til at det ikke skulle være en almindelig overdækket sti, men en sti hvor børnene via et mobilspil kunne opleve noget sjovt undervejs.

Hospitalsenhed Midt med støtte fra TrygFonden

I 2017 udgav vi vores første spil som bruger leg til at forklare de procedurer som børnefamilier ofte møder når de er på sygehuset.

Spillet blev udviklet med udgangspunkt i modellen “participatory design” i samarbejde med børneafdelingen, børnehaven Møllehøj i Viborg og med støtte fra TrygFonden.